Het clubreglement

Het clubreglement is aanvullend op de statuten. Het clubreglement regelt een aantal concrete zaken zodat we samen een fijne vereniging houden. Denk bijvoorbeeld aan rechten en plichten van leden, de bevoegdheid van het bestuur en hoe en wat met contributie betalingen. Het clubreglement kan door een ALV worden aangepast.

Dit is het huidige clubreglement van vv Uno. Vastgesteld in de ALV van 20 december 2023.