Ouderbeleid Voetbalvereniging UNO

Bij Voetbalvereniging UNO streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin onze jeugdspelers optimaal kunnen genieten van het voetbalspel, zich kunnen ontwikkelen als individuen en als teamspelers, en waar respect en sportiviteit centraal staat. Dit ouderbeleid is gebaseerd op onze kernwaarden, die we hieronder toelichten:


Presteren met plezier:

– Plezier hebben in het spel staat bij ons voorop. We geloven dat prestaties voortkomen uit plezier en motivatie. Als ouders is het belangrijk om dit plezier te ondersteunen en aan te moedigen, ongeacht het resultaat van de wedstrijd.

Initiatieven ontplooien:

– We moedigen ouders aan om initiatief te tonen en actief bij te dragen aan de vereniging. Dit kan variëren van het organiseren van activiteiten tot het ondersteunen van het team op verschillende manieren.

Zo goed mogelijk met elkaar presteren, elkaar aanspreken op gedrag:

– We streven naar een cultuur waarin we elkaar uitdagen om ons beste te geven, zowel op het veld als daarbuiten. Dit omvat ook het elkaar aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met onze kernwaarden, met als doel een respectvolle en positieve omgeving te behouden.

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, afspraken nakomen:

– We hechten waarde aan betrouwbaarheid en integriteit. We streven ernaar om onze afspraken na te komen en open te communiceren. Dit bevordert een positieve en transparante omgeving voor onze jeugdspelers.

Goed voor elkaar zorgen:

– Als ouders van voetballende kinderen binnen onze vereniging, is het belangrijk dat we goed voor elkaar zorgen. Dit betekent dat we openstaan voor communicatie, elkaar ondersteunen en respectvol met elkaar omgaan.

Respect tonen:

– Respect is een fundamentele waarde binnen onze vereniging. We verwachten van ouders dat zij respect tonen voor alle betrokkenen, inclusief spelers, coaches, scheidsrechters, tegenstanders en de faciliteiten van de vereniging.

Het ouderbeleid van Voetbalvereniging UNO is gebaseerd op deze kernwaarden en heeft als doel ouders te betrekken bij het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving voor al onze jeugdspelers. We kijken ernaar uit om samen te werken met alle ouders om deze waarden te versterken en te bevorderen binnen onze vereniging.