Vrijwilligerszaken

Vrijwilligerszaken

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het voetbal.

Uitgangspunt is dat iedereen die vv UNO een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

De procedure voor toekomstige vrijwilligers bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal 1 bestuurslid en het hoofd vrijwilligerszaken.

Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van vv UNO waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.

Indien de vrijwilliger een functie gaat uitoefenen zoals genoemd in het functieboek gaat de vrijwilliger automatisch akkoord met de rechten, plichten die hieraan zijn verbonden.

Bij het aangaan van een functie is de vrijwilliger verplicht een verklaring te tekenen akkoord te gaan met de Gedragsregels en code als vermeld op de website van vv UNO. Daarnaast is de vrijwilliger indien van toepassing verplicht medewerking te verlenen bij het aanvragen van een VOG.