Mariska Meijer – Vertrouwenscontactpersoon

Telefoon: (0611270873)

Mail: vertrouwenspersoon@vvuno.nl

Beste leden van voetbalvereniging UNO,

Binnen VV UNO ben ik actief als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een VCP is het aanspreekpunt voor de vereniging voor kwesties rondom sociale veiligheid. Om deze functie te kunnen uitvoeren en om te voldoen aan de daaraan gestelde eisen van Centrum Veilige Sport Nederland heb ik een opleiding gevolgd en bezit daarmee de status van gecertificeerd VCP.

VV UNO streeft ernaar om een vereniging te zijn waar iedereen met plezier kan voetballen, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of vaardigheidsniveau. Helaas kunnen we soms geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Het is van groot belang dat we deze zaken serieus nemen en er alles aan doen om ze te voorkomen en signaleren.

Als VCP ben ik er voor jullie, de leden van de vereniging als een onafhankelijke en vertrouwelijke gesprekspartner als het gaat over zorgen, problemen of ervaringen met grensoverschrijdend gedrag.

Ik ben ook beschikbaar om jullie te informeren over de gedragsregels en procedures van VV UNO met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast draag ik actief bij aan het vergroten van de bewustwording en preventie van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging. Samen met het bestuur, de jeugdcoördinatoren, trainers en andere betrokkenen zal ik initiatieven organiseren, zoals workshops en voorlichtingsactiviteiten, om een cultuur te vestigen waarin respect, gelijkheid en fair play centraal staan.

Je kunt contact met mij opnemen via de telefoon of e-mail. Hierbij wil ik onderstrepen dat hetgeen we bespreken door mij vertrouwelijk wordt behandeld. In sommige situaties kan het nodig zijn om informatie met anderen te delen, zoals op grond van een wettelijke verplichting of als er sprake is van acuut ernstig gevaar.

Met elkaar zorgen we er voor dat voetbalvereniging UNO een veilige en inclusieve plek is en blijft, waar iedereen met plezier kan voetballen en zich gewaardeerd voelt.