Gedragscode voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij vv UNO

Als ouders en verzorgers is het belangrijk om een positieve omgeving te creëren voor de spelers. Negatieve opmerkingen en schreeuwen vanaf de zijlijn kunnen de sfeer bederven en de aandacht van de spelers afleiden. Het kan ook leiden tot schaamte bij de kinderen en hun plezier in het spel verminderen. In plaats daarvan wordt aan ouders gevraagd om complimenten te geven, aan te moedigen en positief te zijn. Het geven van tactische en technische aanwijzingen wordt overgelaten aan de coach, en het schelden en schreeuwen naar de scheidsrechter of grensrechter is ook niet acceptabel.

1. Wel doen:

– Geef complimenten en moedig aan

– Wees positief

– Spreek moed in als kinderen achterstaan

– Wees respectvol naar elkaar

– Blijf rustig, want schelden lost niks op. Dan voelt uw kind zich alleen maar rotter

– Het is maar een spel, geniet van het voetballen.

2. Niet doen:

– Schelden

– Tips en tactische/technische aanwijzingen geven. Dat doet de coach

– Schreeuw niet naar de scheidsrechter, grensrechter of spelers

Laten we samenwerken om een ondersteunende en positieve omgeving te creëren voor alle spelers bij vv UNO.