Gedragsregels voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij voetbalvereniging UNO:


1. Roep of schreeuw geen negatieve of beledigende dingen vanaf de zijlijn!

– Het verpest de sfeer.

– Het leidt de spelers af, ook al is het goed bedoeld.

– De kinderen kunnen zich schamen voor hun ouders.

– Bij het veld staan mag alleen achter de hekken, maar negatief zijn niet.

– Vraag bijvoorbeeld of uw kind het wel leuk vindt als u veel of weinig schreeuwt.

– Geef weinig aanwijzingen als ouder, want dat doet de coach wel.

– Blijf rustig, want schelden lost niks op. Dan voelt uw kind zich alleen maar rotter.

– Het is maar een spel, dus draaf niet door.

2. Wel doen:

– Geef complimenten en moedig aan.

– Wees positief.

– Spreek moed in als kinderen achterstaan.

3. Niet doen:

– Schelden.

– Geef GEEN tips en tactische/technische aanwijzingen. Deze geeft de coach.

– Schreeuw niet naar de scheidsrechter of grensrechter.

Als ouders en verzorgers is het belangrijk om een positieve omgeving te creëren voor de spelers. Negatieve opmerkingen en schreeuwen vanaf de zijlijn kunnen de sfeer bederven en de aandacht van de spelers afleiden. Het kan ook leiden tot schaamte bij de kinderen en hun plezier in het spel verminderen. In plaats daarvan wordt aan ouders gevraagd om complimenten te geven, aan te moedigen en positief te zijn. Het geven van tactische en technische aanwijzingen wordt overgelaten aan de coach, en het schelden en schreeuwen naar de scheidsrechter of grensrechter is ook niet acceptabel.

Laten we samenwerken om een ondersteunende en positieve omgeving te creëren voor alle spelers bij voetbalvereniging UNO.