Veilig Sportklimaat voor vv UNO

Datum: 25-11-2023

Inleiding:

Vv UNO streeft ernaar om een veilig en positief sportklimaat te creëren voor al haar leden, zowel spelers als supporters. Een veilige omgeving is essentieel voor de ontwikkeling en het plezier van onze leden. Dit document bevat richtlijnen en gedragsregels die we bij vv UNO hanteren om een veilig sportklimaat te waarborgen.

1. Sportiviteit en respect:

a. We verwachten van alle spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en ouders dat zij respect tonen voor elkaar, ongeacht hun rol binnen de vereniging.

b. Sportiviteit staat centraal bij vv UNO. We moedigen onze spelers aan om eerlijk en sportief te spelen, en we verwachten dat onze supporters dit ook respecteren.

c. Onze leden dienen zich te houden aan de regels en voorschriften van de KNVB en de vereniging.

2. Geweld, Pesten en Discriminatie:

a. Geweld, zowel fysiek als verbaal, wordt niet getolereerd bij vv UNO. We streven naar een veilige omgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt.

b. Pesten en discriminatie op welke grond dan ook, zoals ras, geslacht, religie of seksuele geaardheid, worden niet getolereerd. Elke vorm van pesten of discriminatie wordt serieus genomen en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

c. Spelers, trainers, coaches en ouders dienen eventuele incidenten van geweld, pesten of discriminatie direct te melden bij het bestuur of bij vertrouwenspersoon@vvuno.nl.

3. Omgang met scheidsrechters:

a. Scheidsrechters dienen te allen tijde met respect behandeld te worden. Ongeacht hun beslissingen, hebben zij een belangrijke rol in het spel en verdienen zij een respectvolle behandeling.

b. Trainers, coaches en spelers dienen zich te onthouden van verbaal of fysiek misbruik richting scheidsrechters. Ouders worden aangemoedigd om positief gedrag te tonen ten opzichte van de scheidsrechters.

4. Communicatie:

a. Open en respectvolle communicatie is van groot belang binnen UNO. We moedigen spelers, ouders en trainers aan om eventuele zorgen of problemen te bespreken met de betrokken partijen.

b. Conflicten dienen op een respectvolle manier te worden opgelost, waarbij het belang van de sporter altijd centraal staat.

5. Veiligheid op en rond het veld:

a. We nemen de veiligheid van onze leden serieus. Het veld en de faciliteiten worden regelmatig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen.

b. We stimuleren spelers en trainers om blessures te voorkomen door het dragen van de juiste beschermende kleding en het volgen van de juiste warming-up- en cooling-down procedures.

c. Bij onveilige situaties of blessures dient direct actie te worden ondernomen door trainers, coaches of andere aanwezigen.

Slotopmerking:

Dit document dient als richtlijn voor het creëren van een veilig sportklimaat binnen vv UNO in Hoofddorp. We vertrouwen erop dat al onze leden, trainers, coaches en ouders zich aan deze richtlijnen zullen houden en een positieve bijdrage zullen leveren aan een veilige en plezierige sportomgeving voor iedereen.

Met sportieve groet,

Het bestuur

Vv UNO, Hoofddorp