Verklaring omtrent gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

Daarnaast wordt er indien van toepassing een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere 2 jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.

Wie moet een VOG inleveren?

Het bestuur van vv UNO onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers.

Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om medewerking te verlenen bij de aanvraag van een eigen Verklaring Omtrent Gedrag.

Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (leiders, trainers, en verzorgers), scheidsrechters, Kantinemedewerkers etc.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. Als Justis heeft bepaald dat er geen bezwaren zijn en/of strafbare feiten zijn gepleegd die van invloed kunnen zijn op de te vervullen functie dan ontvangt de vrijwilliger de VOG per post op het thuisadres wat bij de overheid bekend is.

Waarom een VOG?

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Het aanvragen van een VOG als vrijwilliger voor vv UNO is gratis. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail komt hij/zij terecht op de site van Justis, waarin hem/haar gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet hij/zij met zijn/haar DigiD inloggen. Binnen 4 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. Deze moet (op papier) ingeleverd worden bij de VOG administratie. Deze kan je in een gesloten enveloppe bij de bar in de kantine afgeven. De VOG is dan 2 jaar geldig, daarna krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.

Wat als ik geen VOG inlever?

Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Het overleggen van een VOG is bij vv UNO echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen geen vrijwilligersfunctie meer bekleden. Als bestuur van vv UNO zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.

Wat doet de VOG administratie van vv UNO met de verklaringen?

De papieren VOG scannen wij in. Het digitale bestand bewaren wij in onze digitale ledenadministratie; Sportlink. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Het papieren exemplaar bewaren wij. Wanneer een VOG na 2 jaar verlopen is, worden de digitale kopie én het papieren exemplaar vernietigd zodra de ledenadministratie een nieuwe VOG ontvangt, of wanneer de vrijwilliger niet meer in functie is.