Lidmaatschap informatie

Contributie

Inschrijfgeld en Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 en wordt na inschrijving per factuur in rekening gebracht. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de speler en niet van het team waarin de speler is ingedeeld. De contributie bedragen verschillen per leeftijdscategorie. O6, staat voor spelers onder 6 jaar. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de ALV in juni.

Zie de contributie onderaan de pagina

Let op: Zolang de factuur voor inschrijfgeld en contributie niet zijn voldaan, is er geen recht op trainen en/of spelen.

Financiële ondersteuning. Als je inkomen niet genoeg is voor het betalen van de contributie dan zijn er instanties die kunnen helpen:

Jeugdsport fonds. informatie over dit fonds vind je onderaan de paginaInning van de contributie gaat via Nikki

De contributie van vv UNO wordt geïnd via Nikki. Daarmee kun je als lid betalen via een ideal link, automatische incasso regelen, of betalen in termijnen.


De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met het verbeteren en makkelijker maken van een belangrijk aspect binnen de vereniging, namelijk het betalen van contributiegelden. Vanaf komend seizoen zullen we gaan werken met Nikki; een online tool die een aantal stappen van het betalen automatiseert en voor jou als lid makkelijker maakt.

Met Nikki kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen en bepaal je gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven. Daarnaast kun je straks ook betalen via een ideal link, of nog gewoon op de oude vertrouwde manier van overboeken. Ieder lid krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan Onno Zuidervaart, de penningmeester.

Hoe werkt het precies?

Nikki is een online facturatie module die onze vereniging vv UNO helpt bij het innen van contributiegelden. Vanaf komend seizoen ontvang je van Nikki een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op jouw persoonlijke betaalpagina kun je kiezen naar welke betaalmethode je voorkeur uit gaat.

Betalen in termijnen

Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekent Nikki een kleine administratieve bijdrage. Je bepaalt daarbij zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je een aankondiging, zo ben je altijd op de hoogte

Delen van gegevens

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met Nikki, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bekijk het Privacy Statement op de website van Nikki voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking.

verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Wij zijn erg blij met deze stap. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met Nikki vragen zijn staat de vereniging hier altijd voor open.

Club kleding

Als je lid wordt van vv UNO moet je een clubtenue aanschaffen. Dat bestaat uit een speciaal voor vvUNO ontworpen trainingspak, regenjas, trainingstenue (broekje/shirtje) en wedstrijdtenue: (shirt, broek en kousen)

Het wedstrijdtenue is verkrijgbaar via onze kledingwinkel in de kantine. Om dit tenue of onderdelen daarvan te bestellen, of om een pasafspraak te maken stuur dan een mailtje naar: kledingcommissie@vvuno.nl.

Het trainingspak, de regenjas en trainingstenue zijn verkrijgbaar via de site: https://vvuno.clubkledingwinkel.nl/

Clubtenue is niet verkrijgbaar via de reguliere sportzaken. De kosten van een volledig tenue bedragen ongeveer € 166,-. Een keepers tenue is ongeveer € 10,- duurder. Er kan zowel contant betaald worden als met pin.

Leden die hun contributie vergoed krijgen via de Stichting Leergeld / Jeugdsportfonds kunnen van het fonds ook voor deze kosten een vergoeding krijgen.

Bestel je tenue op tijd!

Geadviseerd wordt om voor het op tijd verkrijgen van het kledingpakket, zo snel mogelijk na het inleveren van het inschrijfformulier, een afspraak te maken met de kledingcommissie: kledingcommissie@vvuno.nl

Wie niet direct na inschrijving een tenue koopt of bestelt, loopt het risico, niet in het bezit te zijn van de juiste kleding als de eerste wedstrijd moet worden gespeeld. En zonder clubtenue word je niet opgesteld. Dit probleem doet zich vooral voor aan het einde van het seizoen. Leden die wachten met bestellen van een tenue tot begin augustus, zullen pas eind september kunnen spelen in verband met de levertijd van de kleding in die periode. Leden die zich aanmelden in mei en juni worden dan ook ten sterkste aangeraden zo snel mogelijk de kledingwinkel te bezoeken.

Spelerspas

Spelers vanaf 11 jaar en ouder hebben volgens de regels van de KNVB een digitale spelerspas nodig. Daarvoor dien je een extra pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, zorg dat dit een correcte en herkenbare pasfoto is. Bij voorkeur de foto’s samen met het aanmeldformulier inleveren, mag ook digitaal. Na registratie bij de KNVB kan het 1 à 2 weken duren voordat vv UNO een tijdelijke spelerspas ontvangt. Met deze pas wordt voor een periode van 3 weken dispensatie verleend om te spelen zonder officiële pas. Pas na ontvangst van de tijdelijke pas kan de ledenadministratie de officiële pas aanvragen. Na 3 weken verloopt de tijdelijke pas. De tijdelijke pas kan niet verlengd worden.

Kortom: geen foto = geen pas = niet spelen!

Bijzondere situaties

Lid worden na 31 december

Indien men lid wordt ná 31 december, is slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Dit geldt ook bij tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging.

Lid worden na 15 april

Indien men lid wordt na 15 april, is over het lopende seizoen geen contributie meer verschuldigd.

Leden die bij aanvang seizoen ermee bekend zijn, dat ze gedurende het gehele seizoen minder dan de helft van het aantal wedstrijden zullen kunnen spelen en minder dan de helft van het aantal trainingen zullen kunnen bijwonen, bv. op grond van een dienstrooster of door studie, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen om slechts de helft van de contributie te mogen betalen. Een verzoek hiertoe moet per seizoen worden gedaan en moet uiterlijk op 1 augustus door het bestuur zijn ontvangen. Het verzoek moet vergezeld gaan van voldoende bewijsstukken. Verzoeken die ná 1 augustus binnenkomen zullen niet meer worden gehonoreerd.

Alleen trainen

Leden die bij de vereniging alleen willen trainen, bv. omdat zij met een andere vereniging of organisatie (bedrijfsteam) spelen, kunnen bij de aanvang van het seizoen bij het bestuur een verzoek indienen om slechts de helft van de contributie te mogen betalen. Zij krijgen dan een trainingsteam toegewezen, maar hebben geen recht van spelen.

Verhuizingen

Leden die in de loop van het seizoen en tevens vóór 1 januari verhuizen, over een zodanige afstand dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij kunnen blijven spelen en trainen, hebben recht op restitutie van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode dat men niet meer in de gelegenheid is te spelen. Een verzoek hiertoe, met gegevens over de verhuizing, moet bij het bestuur worden ingediend.

Wijziging in privé

Leden die ná aanvang van het seizoen, maar vóór 1 januari geconfronteerd worden met een onverwachte wijziging in hun studiesituatie, gezins- of werkomstandigheden, die er toe leidt dat zij gedurende de rest van het seizoen minder dan de helft kunnen spelen en trainen, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode, dat men niet meer volledig heeft kunnen spelen en trainen. De wijziging in omstandigheden dient met schriftelijke stukken te worden onderbouwd.

Blessures

Leden die gedurende het seizoen zodanig geblesseerd raken dat zij meer dan 6 maanden niet hebben kunnen spelen en trainen, of waarbij het duidelijk is dat hij/zij niet snel meer op het veld zullen staan, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode van de blessure.

Graag even een mail met duidelijke uitleg naar de penningmeester: penningmeester@vvuno.nl

Opzeggen

Je kunt je lidmaatschap bij vv Uno opzeggen door een mail te sturen naar: opzegging@vvuno.nl. Mailberichten en meldingen aan leiders of trainers worden niet als opzegging geaccepteerd. Het dient rechtstreeks naar opzeggingen@vvuno.nl te worden gemaild. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) dient de opzegging door de ouder of voogd gedaan te worden. Zorg ervoor dat je opzegging bij voorkeur voor 1 mei binnen is. In mei/ begin juni worden de nieuwe teams samengesteld, zowel bij ons als andere voetbalclubs.

Leden die niet vóór 1 juni hebben opgezegd worden volgens het clubreglement geacht hun leidmaatschap voor het volgende seizoen te hebben gecontinueerd en zijn derhalve voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd. .

Zeg je op tussen 1 mei en 1 juni dan rekenen we €25,- administratiekosten, zeg je na 1 juni op dan is de volledige contributie verschuldigd.

Overschrijvingen

Als je de afgelopen drie jaar stond ingeschreven bij een andere voetbalvereniging en bij vv UNO wilt gaan spelen of als je van vv UNO naar een andere vereniging gaat dan is een formele overschrijving nodig, conform de procedures van de KNVB.

Je kunt alleen overschrijven naar een andere vereniging als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en als je de artikelen die je van vv UNO in bruikleen hebt zijn ingeleverd. Houdt er rekening mee dat overschrijving niet altijd op dezelfde dag geregeld kan worden. Om deze reden verzoekt vv UNO je dringend de overschrijving ruim voor eerder genoemde datum te regelen.

Contactgegevens wijzigen

Voor een correcte ledenadministratie bij vv UNO en bij de KNVB word je verzocht je adres- telefoon- en e-mail wijzigingen uitsluitend schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van vv UNO. De wijzigingen bij voorkeur mailen naar ons e-mailadres ledenadministratie@vvuno.nl

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.