Vrijwilligersreglement

Het reglement:

 • Alle leden zijn verplicht minimaal 8 uur per seizoen (lopend van 1 augustus tm 31 juli) aan vrijwilligerstaken te verrichten.
 • Aan het begin van ieder seizoen zal separaat van de contributie een borg van €50,00 in rekening gebracht worden.
 • Wanneer men minimaal 8 uur per seizoen aan vrijwilligerstaken heeft verricht komt het bedrag van € 50,00 weer ten gunste van het lid en zal aan het eind van de betreffende maand worden overgemaakt.

Hoe werkt de vrijwilligersregeling:

 • Ieder lid krijgt voorafgaand aan een seizoen de kans zijn/haar voorkeur voor vrijwilligerstaken/functies aan te geven
 • De vrijwilligerscommissie zal alle voorkeuren inventariseren en vervolgens iedereen indelen
 • Middels lidgebonden aftekenkaart zullen alle vrijwilligerstaken en uren worden bijgehouden
 • Wanneer de vrijwilligerstaak naar behoren is uitgevoerd, wordt deze door de desbetreffende eindverantwoordelijke afgestempeld of getekend.
 • Taken die niet naar behoren zijn uitgevoerd, kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak.
 • Wanneer de norm van 8 uur behaald is wordt het bedrag van € 50,00 binnen een maand na het inleveren van de ondertekende aftekenkaart teruggestort. Als de norm niet is gehaald vervalt de € 50,00 aan de vereniging waarbij is afgesproken het overgebleven bedrag te investeren in spelmaterialen.

Aanvulling op het vrijwilligersreglement, goedgekeurd in de ALV van 8 november 2017

De betalingstermijn van de borg is 4 weken na factuurdatum

 1. Herinnering zonder kosten wordt verzonden binnen 5 werkdagen na verlopen van de betaaltermijn van 4 weken
 2. Aanmaning zonder kosten wordt verzonden binnen 15 werkdagen na verlopen van de betaaltermijn van 4 weken
 3. Aanmaning met 10 euro administratiekosten wordt verzonden ca.25 werkdagen na verlopen van de betaaltermijn van 4 weken
 4. Laatste aanmaning met een verhoging van 20 euro administratiekosten (dus 30 euro totaal) wordt verzonden ca. 40 werkdagen na verlopen van de betaaltermijn.
 5. Indien de borg binnen 60 werkdagen na het verlopen van de betaaltermijn nog niet is ontvangen zal het lid in het eerstvolgende seizoen pas in een team worden ingedeeld nadat de verschuldigde bedragen zijn betaald.

Mocht het lid ook de afgesproken vrijwilligersuren in het betreffende seizoen nog niet hebben voldaan zal ook de borg moeten zijn voldaan welke per direct vervalt aan de vereniging.

Instructie vrijwilligerswerk 2018-2019

In bijgevoegde pdf wordt de werking van het reglement verder uitgelegd.