Missie

v.v. UNO is over 4 jaar een unieke vereniging waar voetballen leidend is en aanleiding is tot (leren) presteren met gezelligheid als bindende factor waarbij iedereen een bijdrage levert aan verenigen zoals v.v. UNO dat bedoelt.


Onze slogan is ‘Samen zijn we UNO’

Samen staat voor:
-erbij horen en verbinden
-meedoen en bijdragen
-eenheid en vriendschappelijk
-samen werken aan samenwerken

Kernwaarden

Goed voor elkaar zorgen

 • Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
 • Afspraken nakomen,
 • Initiatieven ontplooien
 • Zo goed mogelijk met elkaar presteren
 • Elkaar aanspreken op gedrag

Presteren met plezier

 • Voetbalplezier staat bij ons voorop.
 • Vanuit plezier presteren wij beter.
 • Wij doen er alles aan het beste uit onszelf te halen, onze doelen te bereiken, ons continu te verbeteren en te onderscheiden, waarbij ieder op eigen niveau mee kan doen.
 • We zijn strijdbaar en willen beter worden zowel in trainingen als in wedstrijden

Respect tonen

Wij respecteren:

 • Onszelf
 • De tegenstanders
 • De scheidsrechter en andere officials
 • De materialen
 • De accommodatie

Visie

Om die unieke jeugdopleiding te worden die voor ogen staat, wordt ervoor gekozen om een plan te ontwikkelen dat leidt naar het realiseren van de missie en de daarbij gekozen kernwaarden. Dat betekent dat de kernwaarden worden ‘vertaald’ naar ons handelen in de praktijk

Jeugdvoetbal Beleid wordt uitgewerkt waarna het wordt uitgerold. Daarin komt alles aan de orde dat met voetballen te maken heeft in de jeugdafdeling. Iedereen in de jeugdafdeling wordt hierover op de hoogte gebracht. Het voetbalkader wordt hierin geschoold en verder ontwikkeld. Dat wordt gedaan door bijeenkomsten te organiseren.

Om een veilige en uitdagende omgeving te creëren zetten we in op de ontwikkeling van cultuur, klimaat en gedrag in de jeugd bij aanwezigheid op de velden tijdens voetbalactiviteiten. We scholen het kader op het gebied van cultuur, klimaat en gedrag. We willen spelers en kaderleden die graag bij de club zijn. Daarnaast is het van belang een uitgekiende organisatie te creëren waarbinnen we optimaal met elkaar communiceren. We praten boven alles met elkaar over wat we voor ogen hebben en willen ontwikkelen. Dit betreft de visie op leefomgeving.

Kader wordt geschoold in de visie op voetballen en leren voetballen zodat deze visie in alle voetbalactiviteiten wordt uitgedragen. Het gaat hierbij over coachen tijdens wedstrijden en trainingen maar ook over scouten intern en het beoordelen van spelers en kader. Er komt een voetbalopleidingsplan waarbinnen de voetbalopleidingsplan een plek heeft. Daarmee wordt structuur aangebracht in (planmatig werken in) de voetbalactiviteiten die bij de verschillende ontwikkelingsfasen passen van de spelers en speelsters. Daarop aansluitend wordt kader geschoold in de competenties van de coach: coachen tijdens wedstrijden, coachen tijdens trainingen, creëren van een optimaal klimaat bij de teams (zie leeromgeving). Dit betreft de visie op voetballen en leren (coachen van) voetballen. Het betreft hier de visie op voetbalomgeving.

Door het opzetten van een opleidingslijn wordt de doorstroom in de jeugd op een hoger niveau gebracht. Er komt een doorgaande lijn voor de eerste teams in de verschillende leeftijdsgroepen. De voetbal inhoudelijke vertaling wordt van daaruit naar de overige teams per leeftijdsgroep gebracht. Op voetbal inhoudelijk gebied wordt gewerkt aan leden instroom bij de jongere jeugd en ledenbehoud bij de oudere jeugd waardoor er meer voetballers in de jeugd en in de senioren gaan komen en er een breder voetbalaanbod tot stand komt (voetballen op meerdere niveaus die op elkaar aansluiten waardoor er voor meer spelers een plek op hun eigen niveau komt). Spelers krijgen op die manier een ander verwachtingspatroon als ze naar de senioren overgaan. Het betreft hier de visie op doorstromen.

Er zal op basis van cultuur en klimaat (met daar gekoppeld het gedrag dat daarbij passend is) en de wijze van spelen, gekeken worden naar de manier waarop dit in de jeugdopleiding van de club tot uitvoering en realisatie wordt gebracht.

Didactiek is onderdeel van de pedagogiek en behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Om dit goed te kunnen doen zijn natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig.

Leren betekent dat iets of iemand kennis tot zich neemt en deze kennis daarna kan toepassen. Iedere dag in je leven leer je nieuwe dingen. Je hebt allemaal leren kruipen, lopen, fietsen, praten, zwemmen, schrijven en lezen. Als je iets leert, wordt dat onderverdeeld in leerprocessen.

Op basis hiervan ontwikkelen we een visie op didactiek en leren