Aannamebeleid voor Vrijwilligers van VV UNO

Doel

Samen zijn we Uno, is onze slogan. Dat geeft goed weer hoe we samen onze club willen organiseren, waarbij we het samen doen, met elk lid en zoveel mogelijk vrijwilligers. Daarnaast willen we ook een veilige en fijne sportclub zijn. Dat betekent dat we bij een aantal functies wat kritischer kijken naar wie we daar voor vragen. Om de veiligheid en continuïteit van onze mooie vereniging te waarborgen. We maken daarbij onderscheid tussen taken ( eenmalig of incidenteel helpen op de club) en functies, waarbij echt een rol ingevuld wordt en structureel vrijwilligerswerk plaats vindt.

Voor functies die direct met onze (jongste) leden werken (denk aan trainers) of functies die veel bevoegdheid hebben (bestuur) of wanneer we de vrijwilliger onvoldoende kennen, zullen we mogelijk extra checks inbouwen bij het aannemen van de vrijwilliger.

Naast de veiligheid en continuïteit voor de vereniging willen we ook graag dat een vrijwilliger een goed beeld krijgt van wat er verwacht wordt, om teleurstellingen te voorkomen.

Aannameprocedure voor vrijwilligers die een functie gaan bekleden

1. Vacatures: vv UNO zal vacatures, met een beschrijving, bekendmaken via verschillende kanalen, zoals de website, sociale media en de persoonlijke netwerken. De verschillende functies worden ook beschreven in het functie boek.

2. Een gesprek: Met de vrijwilligers die geïnteresseerd zijn gaan we in gesprek. Om de functie toe te lichten, vragen te beantwoorden en te bespreken of de functie past, of de verwachtingen duidelijk zijn. Als vv Uno en de vrijwilliger het zien zitten, hangt het van de functie af wat het vervolg van de procedure is , daarbij speelt ook een rol hoe lang de vrijwilliger al actief is voor onze club.

3. Voor functies die direct met onze (jongste) leden werken, functies met veel bevoegdheid of wanneer we de vrijwilliger onvoldoende kennen, kunnen we de vrijwilliger om referenties, en/of diploma’s vragen. Of we dat doen hangt af van de situatie, en zal bepaald worden door het hoofd vrijwilligerszaken. Het Hoofd Vrijwilligerszaken houdt in geval van twijfel ruggespraak met het bestuur.

4.Introductieprogramma. Als we wederzijds besluiten dat de vrijwilliger kan starten, dan volgt er een introductieprogramma om de vrijwilliger vertrouwd te maken met de club en de functie en tekent de vrijwilliger een verklaring dat hij kennis heeft genomen van de vacature, het aanname beleid en dat hij/zij akkoord is met de aanvraag van de VOG.

5 Als er nog geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanwezig is, zal deze worden aangevraagd. Dat doen we voor iedere vrijwilliger die een functie gaat bekleden. De VOG is een officieel document van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid waaruit blijkt dat de vrijwilliger geen strafbare feiten heeft gepleegd die de functie bij de vereniging in gevaar kunnen brengen. De VOG wordt elke 2 jaar opnieuw aangevraagd.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens het aannameproces wordt verzameld, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de beoordeling van de vrijwilliger. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming van de vrijwilliger, tenzij dit wettelijk verplicht is.