Gedragsregels vv UNO

De gedragsregels van vv UNO zijn een set richtlijnen en normen die bedoeld zijn om het sportieve gedrag en de omgang met anderen binnen de vereniging te bevorderen. Het doel van deze gedragscode is om een positieve en respectvolle sfeer te creëren voor alle betrokkenen, zoals spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders, vrijwilligers en supporters. Door zich aan deze gedragsregels te houden, kunnen alle leden van de voetbalvereniging bijdragen aan een gezonde en veilige sportomgeving.

1. Sportiviteit en respect:

– Ik toon respect voor alle spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters, zowel binnen als buiten mijn eigen team en vereniging

– Ik gedraag me sportief en eerlijk tijdens wedstrijden en trainingen, en accepteer de beslissingen van scheidsrechters

– Ik neem niet deel aan onsportief gedrag, zoals grof taalgebruik, verbaal geweld, pesten, discriminatie, racisme of andere vormen van intimidatie

2. Veiligheid en Welzijn

– Ik zorg ervoor dat de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen gewaarborgd blijven

– Ik gebruik geen geweld, bedreigingen of fysieke intimidatie tegenover anderen

– Ik respecteer de privacy van anderen en houd vertrouwelijke informatie vertrouwelijk

3. Alcohol, Drugs en Roken

Ik gebruik geen alcohol of drugs voor of tijdens wedstrijden en trainingen

– Op het sportcomplex wordt niet gerookt en geen drugs gebruikt

– Ik respecteer de regels met betrekking tot alcohol, drugs en roken, zowel op het sportcomplex als tijdens uitwedstrijden

4. Omgang met Materiële Zaken

– Ik respecteer de eigendommen van anderen en die van de vereniging

– Ik meld eventuele schade of verlies aan de daarvoor verantwoordelijke persoon

5. Sociale Media en Communicatie

– Ik houd rekening met de impact van mijn woorden en gedrag op sociale media

– Ik respecteer de privacy en reputatie van anderen in mijn online interacties

– Ik vermijd negatieve, beledigende of discriminerende opmerkingen over anderen op sociale media

6. Rol van Ouders en Verzorgers

– Ik moedig mijn kind(eren) aan om respectvol en sportief gedrag te tonen

– Ik respecteer de beslissingen coaches en ga constructief om met eventuele vragen of zorgen

– Ik gedraag me op een positieve en ondersteunende manier langs de zijlijn en onthoud me van negatieve opmerkingen naar spelers, coaches, scheidsrechters en andere ouders

Deze gedragsregels zijn van groot belang om een positieve sportcultuur te bevorderen, waarin iedereen met plezier kan deelnemen aan voetbalactiviteiten en zich veilig en gerespecteerd voelt binnen de vereniging. Het naleven van deze regels is een verantwoordelijkheid van alle leden en betrokkenen van vv UNO.