1.2 Hoofd vrijwilligerszaken

  • Aansturen vrijwilligerscommissie
  • Voorzitter overleg vrijwilligers commissies;
  • Verantwoordelijk voor het oppakken van projecten (in overleg);
  • Terugkoppeling richting bestuur;
  • Zorgt voor duidelijke afspraken met vrijwilligers. Afspraken m.b.t. functie en taken;
  • Draagt zorg voor het schriftelijk vastleggen van afspraken;
  • Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
  • Actief informeren vrijwilligers functionarissen over relevante ontwikkelingen;
  • Rapporteren aan bestuur/commissie over stand van zaken;
  • Actief adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;

Tijdsinvestering: 2 tot 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.