1.1 Commissievoorzitter Sportiviteit & Respect

De Commissievoorzitter is verantwoordelijk voor het bevorderen van goed gedrag in en om het veld van v.v. UNO. De commissievoorzitter Sportiviteit & Respect van v.v. UNO valt direct onder de voorzitter c.q. bestuur. De wijze waarop spelers, coaches, leiders, bestuursleden, niet-spelende leden, donateurs, vrijwilligers én supporters zich namens v.v. UNO manifesteren, is bepalend voor de uitstraling van de vereniging. Agressiviteit, zowel fysiek als verbaal, is uit den boze. Personen die zich misdragen en daarmee de naam van v.v. UNO schade toebrengen worden hier formeel op aangesproken.

Kerntaken:

  • Gedragsregels v.v. UNO opstellen:
  • Handhaven van die regels binnen v.v. UNO
  • Voorzitten vergaderingen
  • Klankbord bestuur

Het uitgangspunt is om ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag te stimuleren. Dit wordt door de gehele vereniging v.v. UNO heen toegepast, van de Mini’s tot de Senioren. De vereniging spreekt daarbij ieder individu op zijn eigen verantwoordelijkheid aan, dit voor wat betreft het eigen gedrag als het corrigeren van ongewenst gedrag van anderen in de directe omgeving (sociale controle). Gesprekken die plaatsvinden met de Commissie Sportiviteit & Respect zijn te-allen- tijde vertrouwelijk.

Tijdsinvestering: 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer