2.4 Sponsor commissie

Bepaalt in samenspraak met de penningmeester het commercieel beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering van sponsorzaken.

Kerntaken:

 • Actief aansturen van de sponsorcommissie;
 • Actief aansturen van de activiteitencommissie;
 • Benaderen van fondsen voor project donaties, zoals het Schipholfonds, Meer-landen fonds en het Ruychrock Fonds;
 • Samenstellen en update houden van een lijst van mogelijke sponsoruitingen (sponsorboekje);
 • Samen met de overige leden van de sponsorcommissie werven / benaderen van potentiële sponsoren;
 • Afsluiten van sponsorovereenkomsten en opstellen van concept contracten;
 • Onderhouden van de relatie met bestaande en nieuwe sponsoren;
 • Organiseren van sponsor netwerkbijeenkomsten;
 • Verlengen van bestaande contracten;
 • Bijhouden van een lijst van sponsoren;
 • Bewaken van het in de begroting opgenomen sponsorbedrag.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca.1 tot 2 uur per week.