Opleiding beleid vv UNO

Onder, bovenbouw en ambities

De Onderbouw ( tot en met JO12)

De Technisch Jeugd Coordinator (TJC) onderbouw zal alle trainers aansturen en begeleiden waar nodig, zal regelmatig met de trainers zowel selectie als breedtesport om de tafel zitten en evalueren hoe de vorderingen zijn per leeftijdscategorie. De Hoofdtrainer is verantwoordelijk voor alle kinderen in zijn leeftijdscategorie. De eerste twee elftallen (rood ingekleurd) zijn de selectie elftallen. Deze zullen tegelijk trainen op 1 veld, wel gescheiden van elkaar maar met overzicht over de gehele selectie voor de hoofdtrainer. Hierdoor kan hij ook de oefenstof met de selectie trainer uit het tweede team delen en de trainer ondersteunen. De breedtesport teams (groen ingekleurd) die daaronder zitten hebben ook als eerste aanspreekpunt de hoofdtrainer van dezelfde leeftijdscategorie. Zij kunnen ook meeliften op de oefenstof en ondersteuning krijgen van de hoofdtrainer of TJC. De hoofdtrainer wordt op zijn beurt weer ondersteund door de TJC. In de onderbouw (Jo7 t/m Jo 12) gaan alle trainers (inclusief vaders of moeders uit de breedtesport) de cursus bij Coerver volgen. Dit zijn 5 avonden verdeeld over het jaar die verplicht zijn om bij te wonen. Dit om de kwaliteit in de opleiding te waarborgen.

De bovenbouw (vanaf J013)

De TJC bovenbouw zal dezelfde taak hebben maar dan voor de oudere elftallen (Jo13 t/m Jo19) De hoofdtrainers zijn weer aansprakelijk voor de onderliggende trainers in hun leeftijdscategorie. De selectie elftallen trainen weer tegelijk zodat er ook een cohesie ontstaat tussen de leeftijdsgenoten. Het doel is om alle hoofdtrainers een TCIII opleiding te laten hebben of de opleiding te laten volgen of al in afrondende fase zijn van hun opleiding. De tweede elftal trainers zullen wij proberen intern op te leiden en de kwaliteit van de trainingen te waarborgen door ze samen met de hoofdtrainer te laten trainen. De TJC zal ervoor zorgen dat waar nodig hij ondersteuning zal bieden aan alle trainers zowel selectie als breedtesport. Wat betreft de scouting kunnen wij door deze opzet continu zien met minimaal 2 trainers en een TJC wat er in de selectie rond loopt. Door ook met regelmaat spelers uit lager liggende elftallen mee te laten trainen met selectie elftallen kunnen de trainers en TJC ook zien wat of er bij de breedtesport talenten zijn en krijgt iedereen een kans om zich in de kijker te spelen.

Het ambitieniveau

Alle teams zullen zo hoog mogelijk spelen, uitgangspunt is dat er wedstrijden gewonnen kunnen worden. Indien een team hoofdklasse kan spelen zal dit team worden ingedeeld in de hoofdklasse en daarbij worden ondersteunt door de beste trainers. Ditzelfde geldt voor 1e klasse, maar er moet een juiste balans zijn tussen winnen en verliezen.

Veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen.

Martijn van Noord

Bestuurslid Technische Zaken.