Preventie & Integriteitsbeleid

 

 • Algemene omgangsregels:

  • ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de voetbalvereniging
  • ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
  • ik val de ander niet lastig
  • ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
  • ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
  • als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
  • ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

  Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

  Binnen voetbalvereniging UNO wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van vv UNO geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

  U kunt middels de volgende link zich inlezen in de onderwerpen omtrent veiligheid.

  Vertrouwenspersoon

  Naast de hierboven opgestelde regels is ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de sportvereniging terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is de heer J. Quakkelaar, hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@vvuno.nl. Meer informatie inzake onze vertrouwenspersoon kan je vinden in de volgende pdf

  Om een melding in behandeling te kunnen nemen moeten in ieder geval de navolgende gegevens worden vermeld:
  – eigen naam
  – adres
  – telefoonnummer
  – datum gebeurtenis
  – betrokken personen/spelers/elftal/leden/vereniging etc.
  – korte omschrijving van het voorval

  Meer informatie kunt u vinden via het menu of via onderstaande directe links:
  Voor sporters
  Voor trainers, coaches en begeleiders
  Voor scheidrechters en officials
  Voor functionarissen