4.1.1 Coördinatoren Kantine

Coördineert alle activiteiten en werkzaamheden in de kantine van vv UNO.

Kerntaken:

 • Verricht administratieve taken t.b.v. Kantine;
 • Notuleren vergaderingen kantine.
 • Zorgen voor wisselgeld in kassa en kasbeheer van de kantine
 • Inkomsten veilig afstorten;
 • Verwerken wekelijkse inkomsten (bar omzet) en uitgaven (inkopen) in een maandoverzicht voor de penningmeester;
 • Het indelen van de keuken bezetting v.v. UNO;
 • Het indelen van de barbezetting;
 • Het bijhouden van de agenda van de kantine van v.v. UNO.
 • Openen en sluiten van de kantine en bar voor trainingen en wedstrijden;
 • Veilig bewaren van voldoende drank en consumabel;
 • Beheer van materiaal voor bewaren, bereiden en verstrekken van eten en drinken
 • Zorgen dat bar, keuken en magazijn aan de regels voor hygiëne voldoen
 • Beheren en verantwoorden van inkomsten en uitgaven voor de bar
 • Zorgen voor wisselgeld in kassa;
 • Inkomsten veilig afstorten;
 • Instructie geven aan barpersoneel over de regels voor bewaren, bereiden en verstrekken van eten en drinken;
 • Periodiek vergaderen met bestuurslid Accommodatie over functioneren kantine, keuken en bar;
 • Uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan beheerder kantine ter verbetering van het functioneren van de kantinecommissie
 • Het inkopen van drank en etenswaren;
 • Verantwoordelijk voor voldoende voorraad kantine;
 • Onderzoeken andere producten;
 • Voorstellen doen m.b.t. inkoop;
 • Het bijwonen van vergaderingen t.b.v. de kantine;
 • Verkoop (fris) en warme dranken, snacks, patat, broodjes en snoep
 • Schoonhouden van de bar en de kantine

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 uur per week