3.4 Hoofd Communicatie

Binnen de vereniging v.v. UNO wordt veel informatie uitgewisseld, over praktische zaken zoals waar en wanneer gevoetbald wordt maar ook over feestjes, toernooien en andere clubnieuws. v.v. UNO is een middelgrote vereniging waar communicatie belangrijk is. Naast informeren van de leden zijn er ook contacten met de scheidsrechters, sponsors, de onderhoudsploeg van de accommodatie, de gemeente. Dat maakt dat we niet alleen langs de zijlijn communiceren maar vooral ook via de digitale middelen: website, nieuwsbrief, whatapp groepen, social media en onsite communicatie via de beeldschermen. De informatie moet op tijd en correct zijn en het clubgevoel versterken.

Kerntaken;

  • Is verantwoordelijk het communicatieplan;
  • Is verantwoordelijk de stijl, inhoud en timing van de communicatie-uitingen (whatapp berichten, social media, website, nieuwsbrief, emailings, folders en narrowcasting) ;
  • Is het aanspreekpunt voor media;
  • Verzorgt de periodieke rapportage aan het bestuur;
  • Is aanspreekpunt communicatie binnen het (algemeen) bestuur;
  • Signaleert aanpassingen webpagina in (overleg met de Webmaster)
  • Is verantwoordelijk voor aanwezigheid en actualiteit van andere voorlichtingsmaterialen/presentaties;
  • Aansturing van het team communicatie
  • Verantwoordelijk voor regels inzake communicatie via de mail;
  • Actief deelnemer aan het bestuur overleg.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 uur per week