3 Secretaris (dagelijks bestuur)

De secretaris verzorgt alle voorkomende administratieve handelingen van het bestuur en zijn vereniging.

Kerntaken:

  • Fungeren als postadres van de vereniging v.v. UNO en het zorgen voor doorzending van de vereniging post naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is;
  • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur;
  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals notariële akten, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement;
  • Op de ALV-verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar;
  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel;
  • Zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws;
  • Autoriseren van functionarissen binnen de vereniging als gebruiker applicaties;
  • Bewaakt activiteiten voortvloeiend uit jubilea van leden van v.v. UNO;
  • Aansturen assistent secretaris, wedstrijdsecretariaat en wedstrijdsecretaris;
  • Aansturen coördinator KNVB passen

Tijdsinvestering: 4 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.