3.1 Assistent Secretaris

Het ondersteunen van de secretaris bij diverse werkzaamheden.

Kerntaken:

  • Notuleren en bewaken actiepuntenlijst n.a.v. bestuursvergadering:
  • Administratieve ondersteuning Secretaris:
  • Registratie van deelnemers
  • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.

Tijdsinvestering: 2 tot 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.