Notulen ALV van 13 februari 2023

maart 22, 2023

Met een paar weken uitstel vond op 13 februari dan toch de ALV van UNO plaats om onder andere de jaarstukken van seizoen 2021 – 2022 te bespreken, een nieuwe penningmeester te kiezen en het bestuursverslag en -mededelingen te delen.

De belangrijkste conclusie uit de jaarstukken waren, dat we van de corona crisis doorschuiven in een energiecrisis, met bijgaande hoge kosten. Dat we het vorig seizoen met een relatief klein tekort van 4.603 euro hebben afgesloten. En dat de borg is teruggevloeid in het resultaat zoals op de ALV van 29 juni 2022 was afgesproken. Als we daar niet voor hadden gekozen was het tekort hoger geweest.

Het jaarverslag liet zien dat de sponsorcommissie erg goed bezig is geweest, met vlaggen en een hoop nieuwe borden. Dat we weer een hoop subsidie hebben aangevraagd en gekregen en dat we helaas in de cijfers nog niet het effect van onze zonnepanelen zien. We hebben al namelijk al meer dan 40.000 KWH opgewekt, en dat is veel bij een gemiddeld jaarverbruik van 55.000KWH.

Alle besproken punten zijn natuurlijk te lezen in het ALV verslag.

Go to Top